Am Fokus

Ci-dessous, vous retrouvez les projets qui ont été réalisés dans les établissements scolaires dans le cadre de Kulturama ainsi que des nouveautés et des informations importantes. 


Projets

Write Your Own Lyrics

De Workshop huet sech iwwert eng Einführung, 4 Workshops an ee Concert gezunn.
Einführung: D'Schüler kruten puer Woche virum Start vum Workshop ee Video gescheckt bei dem de Maz erkläert huet em wat et am Workshop wäert goen. 1 Woch virum Workshop gouf et ausserdem ee Meeting wou d'Schüler dem Maz froe stelle konnten.

Plus d'informations
Zeichnen gegen das Vergessen

In diesem Jahr konnten wir das Angebot „Zeichnen gegen das Vergessen“ für unsere SchülerInnen aus der Klasse "Art et musées" im Rahmen des Art et cultures an der ENAD anbieten. Dank der Unterstützung von KULTURAMA wurde das Projekt "Zeichnen gegen das Vergessen" in Zusammenarbeit mit Frau Doktor Kathrin MESS, Historikerin, umgesetzt.

Plus d'informations
„Toi, moi et nous tous: Theater für alle“ : Die große Wörterfabrik

Nodeems ech mat mengem 1. Schouljoer am Juli 2018 de Musical „Peter Pan” op de Wëltzer Festival kucke war, hunn d’Kanner am Klassesall spontan ugefaangen Zeenen nozespillen, an dat och immens flott gemaach. Doropshi wousst ech, dass ech mat dëse Kanner och misst an der Schoul Theater spillen. Mee ech hu mir et net zougetraut, esou e Projet eleng op d’Been ze stellen – an zu dem Moment koum d’E-mail mat der Informatioun zum Kulturama – Projet.

Plus d'informations