Am Fokus

Ci-dessous, vous retrouvez les projets qui ont été réalisés dans les établissements scolaires dans le cadre de Kulturama ainsi que des nouveautés et des informations importantes. 


Projets

Filmwelt entdecken an erliewen

Lundi matin, les élèves ont eu l’occasion de poser de nombreuses ques)ons préparées à l’avance à Hubrecht Brand, engagé à faire une introduction générale au thème du monde du film. Les élèves ont appris beaucoup sur les différents métiers liés au film, les avantages voire désavantages des métiers, etc.

Plus d'informations
Filmwelt entdecken an erliewen en classe de 7C5 au LAML

Ce projet a eu lieu dans le cadre de la semaine à projets du lycée Aline Mayrisch où chaque classe est invitée à réaliser un projet pédagogique avec un produit final prédéfini. Il s’est déroulé entre le 11 et le 15 mars 2024. Le projet a été planifié par les deux co-régentes Liz Engel et Liss Bentner qui ont pu profiter, grâce à Kulturama, de la coopération de deux artistes externes : Mme Lis Dostert pour le jeu théâtral et M. Hubrecht Brand pour le tournage du film.


Déroulement du projet :

Plus d'informations
Frau Meßs Einblick in die DDR

Frau Meß empfängt die Schüler, stellt sich vor und berichtet über ihre persönlichen Erlebnisse. Sie berichtet von ihrem Vater, der ein politischer Häftling war. Persönliche Dokumente von ihrem Vater hat sie auch mitgebracht. Die Historikerin fordert die Schüler auf, sich ihre Fragen zu der DDR zu notieren. Diese stellen sie anschließend mündlich. Beim Gespräch stellt sich heraus, dass die Schüler sich dafür interessieren, was man durfte (reisen, eigene Meinung äußern) und für das Schulsystem.

Plus d'informations
Go for a Rap

Den 11.11.20 war de sougenannten Astig an eise Projet mam Helder Ferreira.

D’Schüler woussten net wat op si duer ging kommen, waren awer op fir mol ze lauschteren, wat do e „Rapper“ hinnen ging zielen.

Fir d’éischt mol huet hien hinnen d’Geschicht vum Hip Hop erkläert an do sinn dann och schons déi éischt Gespréicher entstanen.

Wéi gëtt den Takt mat Wierder opgefëllt? Wat fir eng Inhalter hunn déi eenzel Rappen? Wat kennt dir sou? An dobäi war dann all Kéiers den Helder, deen dorop agaangen ass a mat jidderengem iwwert seng jeweileg Favoriten fachsimpelt huet.

Plus d'informations
Graffiti am LCD

Dëse Projet huet am Kader vum schoulinterne Konzept « Talents Skills and More » (TSM) vum LCD stattfonnt, deen als Zilsetzung d’ausserschoulesch Fërderung vu SchülerInne mat Begabungen a spezifeschen Talenter huet. Fir méi genee ze sinn handelt et sech heibäi em d’Ëmsetzung vun enger ganz konkreter Idee vun engem 6e-Schüler aus dem Grupp, dee sech als Zil vu senger perséinlecher ausserschoulescher Fräiaarbecht d’Erléiere vun der Graffiti-Technik an d’Realisatioun vun engem Graffiti gesat hat.

Plus d'informations
Graffiti auf der Wand vor dem Festsaal

Dieses Projekt hat vom 12. Januar bis zum 9.3. im Lycée classique Echternach stattgefunden.

Plus d'informations
Graffiti Workshop

Ziel vun eisem Projet ass et, de Schüler d’ Konscht méi no ze bréngen a si op dee Wee ze motivéieren. D’ Klass Mosaik besteet zum aktuellen Zäitpunkt aus 3 Schüler, ee vun hinnen ass immens Konscht begeeschtert an huet grad eng méi schwéier Phase an der Schoul. Duerch de Projet probéiere mir hien erëm opzebauen an ze motivéieren.  

Plus d'informations
GRAFITTI - LTC KIRCHBERG

Dëse Projet huet am Kader vum “Jugendtreff” am LTC(annexe Kirchberg) stattfonnt, deen als Zilsetzung d’Erléiere vun der Graffiti-Technik an d’Realisatioun vun engem Graffiti gesat hat.
Ugefaangen hunn mer mat enger klenger Erklärung zu verschiddenen Grafitti Kenschtler aus dem In an Ausland. Den Daniel huet och seng eegen Konschtwieker gewisen an erklärt. Dono hunn Schüler alleguerten dei verschidden Techniken geleiert wei een sprayen muss, wat Ënnerscheeder sinn, an konnten op enger Plaatz daat austesten.

Plus d'informations
Gruselgeschichten

L’artiste a raconte l’histoire « Voyages au fond de ma chambre » en langue luxembourgeoise (méthode Kamishibai » 

Plus d'informations
Has(s)t du ? Hättest du ? Was wirst du tun ?

Als UNESCO-Schule hat sich die ENAD einerseits der Gedenkarbeit zum Zweiten Weltkrieg und der Shoah sowie der übergreifenden Projektarbeit verschrieben. Die spezifische Thematik wird jedes Jahr in unterschiedlichen Fächern in bestimmten Klassen behandelt und zudem von einer Lernenden-Projektgruppe im Rahmen der klassenübergreifenden Jahresprojektarbeit an selbstgewählten Themen vertieft. Seit zwei Jahren organisiert die Schule am 8. und 9.

Plus d'informations
Inventer et dessiner une bande dessinée avec Andy Genen

Le workshop s'est déroulé avec succès dans les classes de Roeser du cycle 4.2, en présence des enseignantes Corinne Di Genova et Dominique Jaeger, ainsi que du talentueux dessinateur Andy Genen.

Plus d'informations
Jüdisches Leben in Luxemburg, gestern und heute

Auch in diesem Jahr konnten wir das Angebot „Kunst und Geschichte“ für unsere Schüler aus der Klasse "Art et musées" im Rahmen des Art et cultures an der ENAD anbieten. Dank der Unterstützung von KULTURAMA wurde das Projekt "Jüdisches Leben in Luxemburg, gestern und heute" in Zusammenarbeit mit Frau Kathrin MESS, Historikerin, umgesetzt. Das Projekt fand von März bis Juni 2022 statt, jeweils dienstags am Nachmittag von 14.30-16.10 und umfasste vier Themenschwerpunkte:

Plus d'informations
Kreativwoch KW19

4 Enseignante vun der Gemeng Déifferdeng hate sech am Juni 2018 no der Virstellung vu kulturama.lu Gedanke zum kreativen Alldag an de Schoule gemaach. Aus dëse Gedanken ass eng KreativWoch entstanen, an där d’Kanner d’Welt vun der Konscht an den
Alldag vum Kënschtler méi no bruet kruten. Eng 830 Kanner konnte vum 29. Abrëll bis zum 3. Mee an 58 Atelieren zesumme mat hiren Enseignanten u kreativen Atelieren duer huelen, déi vun 12 Kënschtler an 10 Enseignante proposéiert goufen, dat souwuel zu Lasauvage wéi och am Creative Hub 1535°. D’Konschtateliere woare ganz villfälteg:

Plus d'informations
Kunst und Museen

Veuillez consulter le rapport du projet pour les détails.

Plus d'informations
La poésie gourmande

Ce projet consistait dans un atelier de poésie réalisé par Mme Cécile Thill en 7e G à l'ALR.

Plus d'informations
La poésie recyclée

L’atelier de poésie organisé par Madame Thill dans ma classe de 4ème CL devait s’insérer dans un projet interdisciplinaire sur le développement durable.

Dès le départ, les élèves obtenaient la consigne d’apporter de vieux livres de leur bibliothèque personnelle. Le 14 décembre, lors de son intervention en classe, Madame Thill a proposé aux élèves différentes activités qui les ont amenés progressivement à la composition de poèmes à partir d’une « matière recyclée ».
Le cours a commencé par deux exercices d’échauffement qui servaient à éveiller la curiosité des élèves.

Plus d'informations
luca
LaboPatrimoine
Luxembourg

Ziel ist es, Primärschüler (speziell in den Cyclen 3 und 4) für ihre gebaute Umwelt und die Belange der Denkmalpflege und Baukultur zu sensibilisieren. Dafür wurde LABO Patrimoine im Auftrag des Kulturministeriums von
luca (Luxemburg Center for Architecture) und INPA (Institut national pour le patrimoine architectural) entwickelt. 

Plus d'informations
Lebendige Kunst - Steigerung der Wahrnehmungskompetenz durch direkten Kontakt mit Kunst- und Kulturschaffenden

Madame Theis est intervenue dans cinq classes différentes (six cours au total). Devant chaque classe, elle a présenté une série ou une installation photographique différente. À chaque fois, l'artiste a approfondi les différentes thématiques qui ont été introduites par l'enseignant. La structure des cours était la suivante :

Plus d'informations
LTL goes drama

Im zweiten Trimester des Schuljahres 2019/2020 starteten wir, Bäcker Samantha und Florimé Dervisi, im Lycée Technique de Lallange ein Projekt namens „LTL goes drama“, das mithilfe der Künstlerin Pascale Noé Adam auf die Beine gestellt wurde. Ziel war es, interessierten SchülerInnen Grundkenntnisse über das Theater allgemein beizubringen als sie auch an das Improvisationstheater heranzuführen. Wichtig war ebenfalls, ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich in Form verschiedener Rollen in andere Figuren hineinzuversetzen.

Plus d'informations
Mäi Bléck op d'Stad

Projet artistique « Mäi Bléck op d’Stadt»

Dans le cadre de l’animation de l’atelier « Art et Musées » à l’ENAD, un deuxième projet culturel « Mäi Bléck op d’Stadt» a pu être mis en place grâce au  soutien de KULTURAMA. Le projet s’est déroulé de février à avril 2019 et comprenait en tout 1 visite et 4 ateliers pratiques artistiques.

Le projet a suscité un très vif intérêt de la part des participants et a connu quatre temps forts énumérés ci-dessous :

Plus d'informations