Corinne Laures

Corinne Laures

Art

Während mengen Studien am Grafeschen Design lung mei Schweierpunkt op Bicherbannen, Editiounen, livres d'artistes an mein B3 Projet war eng grafesch Analyse vum Schmelzenpatrimoine. An mengem Master hun ech mech fir den Status vun der Planz am Öffentlechen Raume interesseiert (Guerilla gardening, Friches, ...) an mein Memoire war eng soziologesch an urbanistesch Analyse vun der Diddlenger Schmelz.
Nierwend mengen Diplomer sinn ech ebenfalls an der Photo an Zeechnen ganz aktiv.
Ech kann problemlos Couren op Letzebuergesch, Daitsch, Franseisch an Englesch ginn. Fir den Ufank kann ech mer all Schoul Niveau virstellen.
Ech sinn an der Woch all Daag disponibel ausser Mettwoch mettes.

Contact

Website:

E-mail: corilaures@gmail.com