Institutions

Dans la présente rubrique, vous retrouvez les institutions culturelles qui participent au projet Kulturama. 


Institutions

Vitarium

* Waat d’Schoulen betrefft, sinn ons Programmen esou obgedëelt dass all Schoulniveau representëirt ass. Crèches, Maisons Relais, Précoce, Fondamental, Secondaire all Niveau, an och eng Orientation professionelle wei mer während onsen rendez-vous riets haaten.

* Mier proposeieren d’Visite guidée, wei mer’se gemët hunn, dei mer emmer un den Alter vun den Kanner / Schüler / Studenten, upassen.

* Dobei sinn och dei verschidden Stations pedagogiques, an dei verschidden Kiichenateliers . Dei verschidden ugebueden Programmen kennen ëenzel oder kombineiert ginn.

Plus d'informations